fysioterapi, min medisin

Behandling

Vi kan tilby ulike typer behandling

FYSIOTERAPI ER BEHANDLING UTEN BIVIRKNINGER

Informasjon

ÅPNINGSTIDER
Vi har åpent alle virkedager fra kl. 08.30 til ca. kl. 16. Dette kan variere noe. I forbindelse med høytider og ferie vil andre tider gjelde.

AVTALE MED BÆRUM KOMMUNE
For tiden har alle våre terapeuter avtale med Bærum Kommune slik at du kun betaler egenandel hos oss. Det betyr også at alle egenandeler går inn på egenandelskortet. Frikort egenandelstak 2 ligger i dag på ca. 2000 kr.

TIMEBESTILLING
Du bestiller time på 67140815. Her kan det være du må legge inn beskjed på svarer så ringer vi deg i løpet av dagen. Du kan også ringe direkte til terapeut på behandlers mobilnummer.

AVBESTILLE TIME
Du kan avbestille timen inn til kl. 15 dagen før avtalt tid. Om du ikke avbestiller timen innen den tid , skal den belastes i sin helhet dvs at du også må betale HELFO sin andel. Dette gjelder også ved oppnådd frikort.

HELSENETT
Alle terapeutene ved instituttet er tilknyttet Norsk Helsenett og kan derfor enkelt kommunisere med andre helseprofesjoner etter samtykke fra pasient.

PRISER
Alle terapeuter ved ETF benytter seg av offentlig veiledende takster i følge Norske Fysioterapeuters Forbund sin takstplakat.

behandlere

Alle behandlere har kommunalt tilskudd

Kari-Line Lockert

Gunhild Gravårk Dovland

Kari-Line ble autorisert fysioterapeut i 1994 fra Oslo Metropolitan University (Høgskolen i Oslo og Akershus) og psykomotorisk fysioterapeut fra 2007 (Oslo Met.). I 2016 tok hun master i klinisk helsearbeid, psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Hun har vært studentveileder og turnusveileder i mange år mens hun jobbet innen psykisk helse på Aker sykehus/ Oslo universitetssykehus. Arbeidet på psykosomatisk avdeling og fysikalsk medisinsk avdeling på Friskvernklinikken i Asker fra 2007 – 2011. Etter det har hun arbeidet i privat praksis med driftstilskudd. Har tatt utdanning innen traumebehandling og har mange kurs innen BK – basal kroppskunnskap. Kari-Line har lang og bred erfaring innen psykisk helsearbeid, med muskel- og skjelettplager samt sammensatte lidelse

Claes Jerijervi

Her finner du oss

Nyheter