17. september 2018

Kari Line Lockert

← Tilbake til oversikt

Kari Line Lockert


Kari-Line ble autorisert fysioterapeut i 1994 fra Oslo Metropolitan University (Høgskolen i Oslo og Akershus) og psykomotorisk fysioterapeut fra 2007 (Oslo Met.). I 2016 tok hun master i klinisk helsearbeid, psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Hun har vært studentveileder og turnusveileder i mange år mens hun jobbet innen psykisk helse på Aker sykehus/ Oslo universitetssykehus.

Arbeidet på psykosomatisk avdeling og fysikalsk medisinsk avdeling på Friskvernklinikken i Asker fra 2007 – 2011. Etter det har hun arbeidet i privat praksis med driftstilskudd. Har tatt utdanning innen traumebehandling og har mange kurs innen BK – basal kroppskunnskap.  Kari-Line har lang og bred erfaring innen psykisk helsearbeid, med muskel- og skjelettplager samt sammensatte lidelse

909 57 338