16. desember 2017

Tjenester

FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter har kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon. Ved sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan vi gjennom en grundig undersøkelse stille en diagnose og regissere et behandlingsopplegg. Smerter kan ha en fysisk eller psykisk årsak som setter spor i kroppen.
Behandlingen foregår i lukket rom og/eller i treningssal.
Fra 1 januar 2018 kan du komme rett til fysioterapeut uten henvisning.


MANUELL TERAPI

En manuellterapeut er en fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi. De er spesialister på skade og sykdom i muskel/skjelettapparatet.
Manuellterapeuter er primærkontakter, dvs at de også kan rekvirere radiologiske undersøkelser, henvise til spesialisthelsetjenesten og sykemelde.
Du trenger ikke henvisning til MT.


PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Psykomotorisk fysioterapi (Pmf) er en behandlingsmetode som tar utgangspunkt i at det livet vi har levet og lever, gjenspeiler seg i kroppen og omfatter derfor en teori og tilnærming til pasienten som tar hensyn til interaksjon, kropp, psyke og sosiale forhold. Våre kroppslige forsvarsmekanismer danner ofte reflektoriske motoriske mønstre som blir stående og prege kroppen vår. Slike spor i kroppen disponerer for slitasje og smerter. De mest sentrale punkter i behandlingen er kroppsholdning, pust og bevegelser og hvordan vårt følelsesliv påvirker hele kroppens funksjonsevne. Enten ved å øke spenningen i muskulaturen og holde pusten for å kontrollere eller ved å gi opp kontrollen, som kan resultere i slapp muskulatur med tilsvarende mangel på spenst og liv i bevegelsene.Behandlingsopplegget i Pmf har til hensikt å gripe fatt i de underliggende problemene og gjennom relæring hjelpe pasienten til en omstillingsprosess
kroppslig og psykisk.


TRENING

Enkelte pasienter har mest nytte av trening. Her får du hjelp til å sette sammen et godt treningsopplegg spesifikt for deg og dine plager. Vi følger opp og hjelper deg med riktige øvelser og progresjon .Vi tilbyr div. treningsformer som bla. slyngebehandling og Medisinsk Trenings Terapi. Vi har også treningsgrupper til faste tider.
Flere av terapeutene ved Eiksmarka Trim og Fysioterapi er godkjente AktivA terapeuter. Dette er et landsomfattende prosjekt hvor folk med artrose i hofter og knær skal trene.